REGLER

ÖresundsTouren 2023


Deltävlingar


Deltävling 1 2023-04-30 BGK Linjen Filt

Deltävling 2 2023-05-21 Hjelmsjö EB

Deltävling 3 2023-06-11 Staffanstorp Filt

Deltävling 4 2023-07-09 Malmö EB

Deltävling 5 2023-08-27 Sjöviken Filt


Klasser:

Säsongshandicap i Hcp-online efter uppdateringen den 15 april bestämmer spelarens klasstillhörighet i deltävlingarna.


EB (5 varv) 

Klass A -3,9

Klass B 4,0-7,9

Klass C 8,0-16,0

Klass D 12,0-16,0


Filt (3 varv)

Klass A -7,9

Klass B 8,0-13,9

Klass C 14,0-26,0

Klass D 21,0-26,0


Kombi

Klass A -4,9

Klass B 5,0-7,9

Klass C 8,0-16,0

Klass D 12,0-16,0


Endast deltagande iklasserna A, B och C räknas med i den raka lista som ger poäng till finalen.

A-ungdom får starta i Hcp-klass.

OBS! Klass D är ej kvalificerande till finalen.


Startavgifter:

Startavgiften för klasserna A, B och C är vid deltävlingarna 300kr. Därav går 75kr till finalen. Startavgiften för klass D är 200 kr.


Prispengar:

I klasserna A, B och C går 225kr av startavgiften till prispengar.

I klass D går 200 kr till prispengar


Poängberäkning:

Efter varje deltävling görs en gemensam rak lista av resultaten i klasserna A, B och C..


Finalen


Speldag:

Finalen spelas den 10 september på Sjövikens filtanläggning.

Startavgift: 300 kr


Kvalificering:

För att få delta i finalen måste man ha fullföljt minst tre av de fem deltävlingarna. Poängen från alla fem deltävlingarna räknas samman och de 32 bästa spelarna på totallistan är kvalificerade till finalen. 10 spelare från A-klassen, 8 från B-klassen och 6 från C-klassen skall dock alltid garanteras plats i finalen, förutsatt att de spelat minst 3 deältävlingar.


Vid färre än 32 kvalificerade tas inga andra spelare med.


Eftersom finalen spelas på filt är det säsongshandicapet för filt som avgör vilken klass spelaren tillhör vid denna beräkning. Vid lika totalpoäng skiljs spelare genom att den placeras först som har erövrat högst poäng vid enskild deltävling, därefter näst högst, osv.


Anmälan om deltagande i finalen görs i HCP-Online senast den 7 september. Om någon som kvalificerat sig till finalen lämnar återbud, kallas reserv. Turordning efter totallistan.


Finalspelet:

Upplägg för finalen 2023. Årets final spelas enligt schackens Monrad. Kortfattat spelas det enligt följande: Alla spelar vars 7 matcher, med banvinster. Den med flest vinster/poäng efter 7 matcher vinner.


För att få prispengar så måste man fullfölja finalen.


Prispengar:

Hela startavgiften i finalomgången går till prispengar. Avsättningen från deltävlingarna går uteslutande till priser.


Prisutdelning:

Prisutdelningen sker efter finalen är slutspelad. Inga priser delas ut innan dess. Tävlingsledaren på plats kan ge dispens i undantagsfall. Ej uthämtade pengar tillfaller nästa års final.


Protester och klagomål:

Protester och klagomål beträffande deltävlingar och final ställs till respektive tävlingsledning. Beträffande poänglista och kvalificering till finalen ställs ev. protester till någon i tourkommittén (se ”Kontakter” på hemsidan). Protest skall ha kommit in senast 3 dagar efter publicering av poänglista.